Kategoriat
blogi

Hiilijalanjäljen kompensointi: Vaikuta hiilineutraaliin tulevaisuuteen

Hiilijalanjälki on käsite, joka on noussut keskeiseksi ilmastokeskustelussa. Se kuvaa kaikkia niitä kasvihuonekaasupäästöjä, jotka liittyvät suoraan tai epäsuorasti yksilön, yrityksen tai toiminnan toimintaan. 

Ilmastonmuutos on vakava uhka planeetalle, ja hiilijalanjäljen pienentäminen on tullut entistä tärkeämmäksi. Tässä artikkelissa tarkastelemme hiilijalanjäljen käsitettä, sen kompensointia ja miksi se on niin tärkeää ilmastotoimissa.

Hiilijalanjäljen ymmärtäminen

Ennen kuin voimme puhua hiilijalanjäljen kompensoinnista, on tärkeää ymmärtää, mistä hiilijalanjälki koostuu. Hiilijalanjälki sisältää kaikki kasvihuonekaasupäästöt, jotka liittyvät tietylle toiminnalle, tuotteelle tai elämäntavalle. Päästöt voivat olla suoria, kuten auton pakokaasut, tai epäsuoria, kuten tuotteiden valmistuksen aiheuttamat tai digipalveluiden käytöstä syntyvät päästöt.

Suuret kasvihuonekaasupäästöt ovat yksi ilmastonmuutoksen suurimmista kuljettajista. Hiilidioksidi (CO2) on yksi tunnetuimmista kasvihuonekaasuista, mutta siihen kuuluu myös muita, kuten metaani (CH4) ja dityppioksidi (N2O). Näitä kaasuja vapautuu ilmakehään monista eri lähteistä, mukaan lukien liikenne, teollisuus, maatalous ja energiantuotanto.

Hiilijalanjäljen kompensointi on käsite, joka on noussut esiin pyrittäessä vähentämään ilmastopäästöjä. Se on prosessi, joka pyrkii kompensoimaan kasvihuonekaasupäästöt tekemällä jotain hyvitystoimintaa, joka vähentää yhtä paljon päästöjä kuin on aiemmin syntynyt.

Hiilijalanjäljen kompensointi voi tapahtua monilla eri tavoilla. Yksi yleisimmistä tavoista on sijoittaa rahaa projekteihin, jotka vähentävät päästöjä. Tällaisia projekteja voivat olla esimerkiksi metsien istutus, uusiutuvan energian hankkeet tai jätehuollon parantaminen.

Miksi hiilijalanjäljen kompensointi on tärkeää?

Hiilijalanjäljen kompensointi on tärkeää monista syistä. Ensinnäkin, se auttaa meitä pienentämään ympäristövaikutuksiamme. Kun kompensoimme päästömme, osallistumme aktiivisesti ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tämä on erityisen tärkeää nykyisessä tilanteessa, jossa ilmastonmuutos aiheuttaa yhä vakavampia ongelmia, kuten äärimmäisiä sääilmiöitä ja merenpinnan nousua.

Toiseksi, hiilijalanjäljen kompensointi antaa meille mahdollisuuden osallistua ilmastotoimiin, vaikka emme voisi täysin välttää päästöjä. Vaikka pyrimme vähentämään päästöjä omassa elämässämme, on usein vaikea päästä täydelliseen hiilineutraaliuteen. Hiilijalanjäljen kompensointi tarjoaa keinon tasapainottaa näitä päästöjä.

Tapausesimerkki: Nettikasinoiden vastuullisuus

Hiilijalanjäljen kompensointi nettikasinoilla voi olla monimuotoinen ja voi liittyä sekä toiminnan vähentämiseen että ympäristöystävällisten hankkeiden tukemiseen. 

Nettikasinot voivat:

 • investoida uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen. Esimerkiksi siirtymällä käyttämään uusiutuvaa energiaa kasinon servereissä ja muissa laitteistoissa, ne voivat pienentää suorien päästöjensä määrää.
 • vähentää jätteen määrää ja lisätä kierrätystä. Tämä voi sisältää toimistomateriaalien kierrättämisen, tarjoamalla mahdollisuuden pelata elektronisesti paperisen vaihtoehdon sijaan sekä tukemalla ympäristöystävällistä jätehuoltoa. 
 • tehdä yhteistyötä ympäristönsuojeluun erikoistuneiden hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa ja lahjoittaa osan voitoistaan näille organisaatioille.

Kaikki nämä toimet auttavat nettikasinoa vähentämään hiilijalanjälkeään ja kompensoimaan sitä samalla, kun ne edistävät ympäristöystävällisiä hankkeita. 

Tärkeää on, että kasino viestii avoimesti ja läpinäkyvästi pelaajilleen siitä, miten he osallistuvat hiilijalanjäljen kompensointiin ja miten pelaajat voivat omalta osaltaan tukea näitä toimia. Lähestymistapa houkuttelee ympäristötietoisia pelaajia ja lisää kasinon mainetta vastuullisena toimijana.

Kuinka hiilijalanjäljen kompensointi toimii?

Hiilijalanjäljen kompensointi toimii periaatteella, että voimme tehdä hyvitystoimia, jotka vähentävät ilmakehään päästettyjen kasvihuonekaasujen määrää yhtä paljon kuin olemme aiemmin tuottaneet.

Tämä voidaan saavuttaa monin eri tavoin:

 • Metsien istutus: Yksi tehokkaimmista tavoista kompensoida hiilijalanjälkeä on istuttaa puita. Puut imevät hiilidioksidia ilmakehästä ja varastoivat sen puumassaan.
 • Uusiutuva energia: Sijoittaminen uusiutuvan energian hankkeisiin, kuten aurinko- ja tuulivoimaloihin, auttaa vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja siten päästöjä.
 • Energiatehokkuuden parantaminen: Monet hankkeet keskittyvät energiatehokkuuden parantamiseen teollisuudessa ja asumisessa, mikä vähentää energiankulutusta ja päästöjä.
 • Jätehuollon parantaminen: Tehokkaampi jätehuolto ja kierrätys vähentävät kaatopaikalle menevän jätteen määrää ja siten metaanipäästöjä.
 • Kestävän maatalouden tukeminen: Maatalouden kestävät käytännöt voivat vähentää typen oksidien päästöjä ja samalla tuottaa terveellisempää ruokaa.

Hiilijalanjäljen kompensointi tarjoaa lukuisia etuja, jotka ulottuvat ympäristöstä sosiaaliseen ja taloudelliseen hyvinvointiin. Vähemmän päästöjä tarkoittaa puhtaampaa ilmaa, pienempää ilmaston lämpenemistä ja vähemmän haitallisia ympäristövaikutuksia.

Hiilijalanjäljen kompensointi voi tukea paikallisia yhteisöjä, esimerkiksi työllistämällä ihmisiä uusiutuvan energian hankkeissa. Sijoittaminen puhtaaseen energiaan ja muihin kompensointiprojekteihin voi olla taloudellisesti kannattavaa pitkällä aikavälillä.

Kun päätät kompensoida hiilijalanjälkeäsi, on tärkeää valita oikea ohjelma tai projekti. Valitse ohjelma, joka on luotettava ja avoin toiminnassaan. Tutki, miten he raportoivat päästöjen vähennyksistä ja mihin projekteihin rahasi menevät.

Tarkista, että valittu projekti on uskottava ja todennettavissa oleva. Esimerkiksi metsänistutusprojektit tulisi noudattaa tiukkoja metsänhoitosääntöjä. Valitse ohjelma, joka on avoin tiedon jakamisessa. Asiakkaiden tulee tietää, kuinka heidän rahansa käytetään ja kuinka paljon päästöjä ne ovat auttaneet vähentämään.

Haasteet ja kritiikki

Vaikka hiilijalanjäljen kompensoinnilla on paljon hyötyjä, siihen liittyy myös haasteita ja kritiikkiä. Yksi yleisimmistä kritiikeistä on se, että se voi johtaa ”viherpesuun” (greenwashing), jossa yritykset tai yksilöt käyttävät kompensointia hyödykseen vaikuttaakseen ympäristöystävällisiltä ilman todellisia toimia päästöjen vähentämiseksi.

Toinen kritiikki liittyy siihen, että hiilijalanjäljen kompensointi voi olla vain osittainen ratkaisu. Vaikka se auttaa vähentämään päästöjä, se ei korvaa tarvetta todellisiin toimiin, kuten uusiutuvan energian käyttöön ja energiatehokkuuden parantamiseen.

Ryhdy toimeen

On aika ryhtyä toimiin ja pienentää hiilijalanjälkeämme sekä tukea projekteja, jotka auttavat planeettamme tulevaisuutta. Jokainen voi tehdä osansa pienentämällä omaa hiilijalanjälkeään ja kompensoimalla jäljelle jääviä päästöjä. 

Tässä muutamia askelia, joilla voit aloittaa:

 1. Laske hiilijalanjälkesi: Aloita laskemalla oma hiilijalanjälkesi. On olemassa monia online-laskureita, jotka voivat auttaa sinua tekemään tämän.
 2. Valitse sopiva kompensointiohjelma: Tutki eri hiilijalanjäljen kompensointiohjelmia ja valitse luotettava ja avoin ohjelma.
 3. Tue paikallisia hankkeita: Harkitse paikallisten kompensointiprojektien tukemista, jotta voit tukea omassa yhteisössäsi tehtävää työtä.
 4. Pienenne hiilijalanjälkeäsi: Pyri samanaikaisesti vähentämään omaa hiilijalanjälkeäsi tekemällä kestäviä valintoja päivittäisessä elämässäsi.

Hiilijalanjäljen kompensointi on tehokas tapa vähentää ympäristövaikutuksiamme ja osallistua ilmastotoimiin. Vaikka se ei ole ainoa ratkaisu ilmastonmuutokseen, se tarjoaa konkreettisen tavan vaikuttaa ja tehdä osuutensa ympäristön hyväksi.

Kategoriat
jutut

Digitalisaatio ja vihreä siirtymä – kuinka tulevaisuuden hiilineutraali hyvinvointiyhteiskunta rakennetaan?

Vihreä siirtymä pyrkii vähentämään päästöjen määrää sekä Suomessa että muualla maailmalla. Hiilineutraaliuden toivotaan olevan totta vuoteen 2035 mennessä, ja sitä ennen vuonna 2030 luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on tavoitteiden mukaan pystytty jo pysäyttämään. 

Kunnianhimoiset päämäärät edellyttävät useita erilaisia talouden rakennemuutoksia. Tässä kohtaa digitalisaatio astuu apuun tarjoten työkaluja ja ratkaisuja, joilla Suomi voidaan nostaa vety- ja kiertotalouden kärkimaaksi. Energiatehokkuutta parannetaan, ja liikenteessä ja lämmityksessä siirrytään fossiilittomiin vaihtoehtoihin. 

Digitalisaation yhdistäminen vihreään siirtymään auttaa säästämään energiaa, parantamaan ilmanlaatua ja synnyttämään uusia työpaikkoja. Uusi osaaminen on samalla arvokas vientituote, joka parantaa Suomen talouden kasvua ja vahvistaa teollisuuden kilpailukykyä. Suomen kestävän kasvun ohjelma tukee innovaatioita, ja monialaiset tutkimukset ja koulutukset avaavat monia uusia opiskelumahdollisuuksia.

Suomen kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa uudistuksia 

Kestävän kasvun ohjelma on laadittu hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ja se tukee kaikenlaista kestävää kasvua sekä sosiaalisesti että taloudellisesti. Digitalisaatio tukevat monien ratkaisujen toteuttamista ja auttavat keräämään arvokasta dataa millaisille palveluille on mahdollisuuksia ja tarvetta. 

Energiatuotanto puhtaammaksi 

Vihreä sähkö on valveutuneelle kuluttajalle itsestään selvä valinta. Hiilidioksidivapaat ja hiilineutraalit tuotantotavat auttavat ilmastonmuutoksen ehkäisyssä ja ennakoivat uusiutumattomien energianlähteiden vääjäämätöntä loppumista. Euroopan Unioni pyrkii kasvattamaan tuulivoiman tuotantoa pohjoisilla merialueilla, mutta merijäät ja hankalat ilmasto-olosuhteet tekevät tehtävästä haastavan. 

Aalto-yliopiston johtamassa tutkimuksessa kehitellään suunnittelutyökalua, joka auttaa keräämänsä datan kautta ennustamaan merialueiden sääoloja ja vertaa tietoja tuulivoimapuistojen rakenteiden suunnitelmiin. Digitalisaation avulla rakennusprojekteista saadaan luottavaa tietoa ja suunnitelmasta saadaan turvallisempi ja kustannustehokkaampi. Tekoäly ja automaattiset mittaukset auttavat määrittämään, mihin bioenergiaa, maalämpöä, vesivoimaa, geotermistä energiaa ja aurinkoenergiaa kerääviä laitoksia ja laitteita kannattaa sijoittaa. 

Tekniikka astuu avuksi myös metsänhoidossa. Kun metsien ja ilmakehän mittausaineistot yhdistetään monipuoliseen metsänkasvumallinnukseen, voidaan muuttuvan ilmaston vaikutuksia metsien hiilinieluun arvioida tarkasti. Metsäpalotkaan eivät tulevaisuudessa muodosta yhtä suurta uhkaa, kun tekoälypohjaista tekniikkaa hyödyntävät dronet voivat havaita alkavat palot ja osallistua sammutustöihin. 

Uudet ohjelmistot käyttöön rakennusalalla 

Rakennusalalla uudet investoinnit kohdistuvat yhä useammin digitaalisiin työkaluihin ja ympäristöystävällisempiin rakennusmateriaaleihin. Teknologian avulla hankekehitys, hankinta ja projektinhallinta voidaan tuoda yhteen samalle virtuaaliselle alustalle, joka algoritmeillaan tunnistaa hankkeen kriittisimmät vaiheet, laskee projektin taloudellisen kannattavuuden ja ilmoittaa tehtävistä, joita kannattaa välttää. 

Valmisteluvaihe on rakennusprojektin tärkein ja digitalisaation avulla rakennuttaja tai pääurakoitsija voi tavallaan katsoa tulevaisuuteen. Pelkästään rakennusalan johtamiseen keskittyneiden ohjelmistojen arvon uskotaan kasvavan 10 vuodessa 150 prosenttia! 

Ohjelmistot auttavat myös ennalta ehkäisemään aikaisemmin tapahtuneita ongelmia. Tieto kaikesta tehdystä työstä ei pysy ihmisaivoissa tallessa, mutta digitaalinen automaatio osana työnkulkua rekisteröi työvaiheet yksityiskohtaisesti. Rakennuttaja voi kehittyä hankkeesta toiseen ja muut sidosryhmät hyödyntää datasta saatuja oppeja ja toimintamalleja.

Sähköisen liikenteen latausinfrastruktuuri ajan tasalle

Sähköautoilulla on useita hyviä puolia, joita digitalisaatio auttaa korostamaan. Polttomoottorin tuprutus jää useammalta pois, kun taloyhtiöt päivittävät käytäntöjään ja tehostavat sähkönjakeluverkostojaan uusien latauspisteiden luomiseksi. 

Pidempää matkaa suunnittelevat ekoajajat puolestaan iloitsevat Traffic Management Finlandin Liikennetilanne-palvelun viimeisimmästä päivityksestä, joka merkitsee kaikki sähköautojen latauspisteet koko Suomen kattavaan karttaan. Latauskartta on joukkoistamalla toteutettu ja ylläpidetty palvelu ja tieto latauspisteiden sijainnista tukee päätöstä sähköauton hankinnasta. Kun työsuhdeautojen verokäytännöt muuttuvat, odotetaan ympäristöystävällisten sähköautojen myyntiin uuttaa piikkiä. Vihreään liikenteeseen lasketaan sähköajoneuvojen lisäksi pyöräily ja sähköpyöräily, kävely ja joukkoliikenteen käyttö. 

Digitalisaatio muuttaa liikennettä muutenkin kuin vaihtamalla dieselin sähköön. Kun tieto virtaa sujuvasti palveluntarjoajien ja loppukäyttäjien välillä, on erilaisten matkaketjupalveluiden, autonomisten kulkuneuvojen, logistiikan solmukohtien avaaminen, tavaran varastointiaikojen lyhentäminen ja drone-liikenteen kasvaminen helpompi toteuttaa. Liikennealan toimijoilla on useita yhteisiä tavoitteita, joiden toteutumisessa digitalisaatiolla on tärkeä rooli. 

Kasvihuonepäästöt kuriin myös ICT-alalla

Kasvihuonekaasujen, kuten hiilidioksidin ja metaanin, pääsy ilmakehään aiheuttaa kasvihuoneilmiön ja on pitkällä tähtäimellä vaaraksi monien ekosysteemien hyvinvoinnille. Päästöjä aiheutuu muun muassa hiilen, öljyn ja kaasun polttamisesta, metsien raivaamisesta ja maanviljelystä. Energiantuotanto, teollisuus ja maatalous ovat suurimpia saastuttajia, mutta välttämättömiä yhteiskuntien toimivuuden kannalta. 

Myös digitalisaation ja ICT-alan energiankulutus on korkea, mutta tekniikka auttaa saavuttamaan päästövähennyksiä muilla sektoreilla. Dataliikenteen ja liittymien määrän kasvu voi kuulostaa kuormittavalta, vaikka parannuksiakin on tehty. Esimerkiksi datakeskusten hukkalämpö voidaan ottaa talteen ja laitteiden energiankulutus pienentyy jatkuvasti. 

Kun verkkoliikenteen energiatehokkuutta, kuluttajien digikäyttäytymistä ja laitteiden valmistuksen ympäristövaikutuksia seurataan, voidaan löytää uusia energiatehokkaampia ratkaisuja. Kompensointi voi olla osa kokonaisuutta.

Kiertotalouteen ja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan päästään vasta, kun kaikki pullonkaulat on tunnistettu ja niille on löydetty vaihtoehtoehtoinen tapa toimia. Kasvava dataliikenne, 5G, VR/AR, IoT ja tekoäly voidaan valjastaa vihreän siirtymän käyttöön ja negatiiviset sivuvaikutukset korjata ennen suurempien ongelmien syntymistä. 

Kuka vihreän siirtymän rahoittaa? 

Vihreää kehitystä edistävät sekä Euroopan Unioni, Suomen valtio, Suomen Akatemia että lukuisat muut toimijat. Joka vuosi valitut avainalat pääsevät hyötymään eri suuruisista rahoituksista ja esimerkiksi vuonna 2021 Suomen Akatemian budjetti ylsi 25 miljoonaan euroon. Valtakunnallisella tasolla Suomen kestävään kehitykseen budjetoidaan 238 miljoonaa euroa. Digitalisaatio saa 9,5 miljoonan euron tuen. 

Rahoituksen saamisperusteena pidetään hankkeen sopivuutta Suomen kestävän kasvun ohjelmaan ja Euroopan Unionin Next Generation EU -elpymisvälineeseen, mutta myös käynnissä olevalla sukupolven vaihdoksella on merkityksellä siinä, miten vihreän siirtymään suhtaudutaan. Yritysten johtoon siirtyvät uudet 30–40-vuotiaat toimitusjohtajat ovat aiempia ikäluokkia ympäristötietoisempia ja vievät diginatiiveina tekniikan kehitystä vaivattomasti eteenpäin. 

Vihreä siirtymä kiinnostaa sijoittajia myös yksilötasolla, ja piensijoittajille on tarjolla useita vastuullisia ESG-rahastoja. Jotta sijoituskohteet olisivat läpinäkyvämpiä, EU rakentaa ilmasto- ja ympäristötavoitteiden toteutumista ilmentävää kestävyysluokittelua. Tieto auttaa lajittelemaan taloudellisen toiminnan ympäristöystävälliseen ja ei-ympäristöystävälliseen, mutta ei muuten arvioi sijoituskohteiden kannattavuutta. Se on kuitenkin selvää, että ilmastoriskien huomiointi on moderneille kuluttajille tärkeä arvo, johon useat hankintapäätökset perustuvat.